Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ψάρρας Αθανάσιος.