Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Χρονάς Γιώργος, Πλάτωνος Λένα.