Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Χατζηκιάν Γιάννης.