Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Χαρίσης Κώστας Ι..