Φωτίου Αναστάσιος: διάβασε τη βιογραφία

Ο Αναστάσιος Φωτίου είναι κοινωνιολόγος και στέλεχος του επιστημονικού προσωπικού του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ) και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) στον Τομέα Επιδημιολογίας. Το ΕΚΤΕΠΝ ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA-Ευρωπαϊκό Κέντρο). Αποτελεί ένα από τα 25 Εθνικά Εστιακά Σημεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (REITOX) του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Το ΕΚΤΕΠΝ είναι αρμόδιο για τη συλλογή επίσημων αντιπροσωπευτικών στοιχείων για τον ελληνικό χώρο. Παράλληλα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του ΕΠΙΨΥ που ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Τα στοιχεία που συγκεντρώνει τα παρουσιάζει κάθε χρόνο στις Ετήσιες Εθνικές Εκθέσεις που αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο και στις Ετήσιες Εκθέσεις για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ελλάδα που εκδίδει για τους Έλληνες επαγγελματίες υγείας, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους φορείς για τη χάραξη πολιτικής.