Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Φιλιππίδης Δημήτριος Α..