Φαφαλιού Ειρήνη: διάβασε τη βιογραφία

Φαφαλιού Ειρήνη
H Ειρήνη Φαφαλιού είναι επίκουρος καθηγήτρια στις Πολιτικές Υποστήριξης των Επιχειρήσεων και Ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο.