Φαρμάκης Νίκος: διάβασε τη βιογραφία

Φαρμάκης Νίκος
Ο Νίκος Φαρμάκης γεννήθηκε στο Λιτόχωρο Πιερίας το 1950, όπου έζησε μέχρι την αποφοίτησή του από το Λύκειο. - Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. από το 1972. - Ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. στον τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας το 1986. - Στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. υπηρετεί από το 1976, ως βοηθός στην αρχή, Λέκτορας και τώρα Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Στατιστικής και Επιχ. Έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό δίδαξε Ανώτερα Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση, Στατιστική και Δειγματοληψία στους φοιτητές του οικείου τμήματος και άλλων τμημάτων του Α.Π.Θ., όπως Γεωπόνους, Γεωλόγους, Γιατρούς κλπ. - Διδάσκει σε μεταπτυχιακό επίπεδο "Στατιστική και Δειγματοληψία" στο Μεταπτυχαικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής της Ατμόσφαιρας και "Δημοσκοπήσεις και Έρευνες Αγοράς" στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. - Δίδαξε σε επιμορφωτικά προγράμματα κατά κύριο λόγο σε ακροατήρια που αποτελούνταν από Λειτουργούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, επί σειρά ετών. - Δίδαξε στο Τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης (Γερμανία) Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Δειγματολειψίας στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης/Έρασμος. - Μετείχε ως ειδικός επί των δημοσκοπήσεων και των διαφόρων μετρήσεων στο πρόγραμμα για την ίδρυση και τη λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. - Είναι μέλος σε πολλές Επιστημονικές Ενώσεις διεθνείς και πανελλήνιες. - Πήρε μέρος σε πάνω από 50 Συνέδρια και Ημερίδες με θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. - Πέρα από τη Διδακτορική Διατριβή έχει δημοσιεύσει 10 εργασίες του σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 20 άλλες εργασίες του σε πρακτικά Συνεδρίων και σε τιμητικές εκδόσεις.