Τσώκος Δημήτρης: διάβασε τη βιογραφία

Ο Δημήτρης Τσώκος είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος ΜΒΑ (Πανεπιστημίου Kingston) με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, με την παρακολούθηση άνω των 30 εξειδικευμένων σεμιναρίων και την εκπόνηση περισσοτέρων από 50 ολοκληρωμένων εργασιών-μελετών σε θέματα πωλήσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και προσωπικής βελτίωσης, χρηματοοικονομικών και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ο Δημήτρης Τσώκος διαθέτει ασφαλιστική προϋπηρεσία 18 ετών και εκπαιδευτική εμπειρία 10 ετών, με συμμετοχή σε περισσότερα από 700 σεμινάρια. ίναι υπεύθυνος εκπαίδευσης στον όμιλο Ασπίς Πρόνοια, ενώ συνεργάζεται και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, όπως η New Horizons (Business Skills Seminars), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, κ.λπ.