Τσιμπούκας Κώστας: διάβασε τη βιογραφία

Ο Κώστας Τσιμπούκας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών) και κάτοχος Μ.Sc. από το Ινστιτούτο Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Montpellier (I.A.M.M.), D.E.A. καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γεωργική Οικονομική από το Πανεπιστήμιο Montpellier ΙΙΙ, Γαλλία. Έχει χρηματίσει προϊστάμενος του τμήματος μελετών σε αναπτυξιακές εταιρείες και έχει ασχοληθεί, επίσης, με την οργάνωση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων καθώς και με την ανάλυση επιπτώσεων μέτρων της αγροτικής πολιτικής σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων.

-25%web
καταστήματα: 2019€
κερδίζεις: 512€
1507€
κατόπιν παραγγελίας