Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Τσελίκης Γ.Σ., Τσελίκας Ν.Δ..