Τερζίδης Κωνσταντίνος Π.: διάβασε τη βιογραφία

Τερζίδης Κωνσταντίνος Π.
Ο καθηγητής Κώστας Τερζίδης είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ερλάνγκεν Νυρεμβέργης. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης (Μακεδονίας - πρώην Α.Β.Σ.Θ.), Μονάχου και Ερλάγκεν Νυρεμβέργης, διοίκηση επιχειρήσεων, κοινωνιολογία και παιδαγωγικά οικονομικών. Εργάσθηκε ως στέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων, ως κοινωνικός σύμβουλος και ως στέλεχος επιμόρφωσης ενηλίκων. Δίδαξε σε διάφορα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα επιστημονικά-ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται στο χώρο του Στρατηγικού Μάνατζμεντ, της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διοίκησης Εφοδιαστικών Αλυσίδων (Logistics management), των Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης και της Επιχειρηματικότητας. Οι εργασίες του έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα. Σήμερα, είναι Τακτικός Καθηγητής του ΑΤΕΙ Καβάλας, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜSc) "Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα" και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.