Ταραντίλης Χρήστος Δ.: διάβασε τη βιογραφία

Ταραντίλης Χρήστος Δ.
Ο Χρήστος Δ. Ταραντίλης είναι λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ερευνητική δραστηριότητά του εστιάζεται στην ανάλυση και στον σχεδιασμό υπολογιστικών μεθόδων, που σχετίζονται με το επιστημονικό πεδίο της Διαχείρισης των Λειτουργιών και συγκεκριμένα κυρίως με τα συστήματα Διανομής-Μεταφορών, καθώς και με τα Συστήματα Παραγωγής. Έχει δημοσιεύσει συνολικά άνω των 60 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόμους, βιβλία και συνέδρια. Προσκεκλημένος ομιλητής στα μεγαλύτερα παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια επιχειρησιακής έρευνας στο αντικείμενο της Εφοδιαστικής και των Μεταφορών, Πρόεδρος σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές συνεδρίες. Εκδότης ειδικών επιστημονικών τευχών και μέλος εκδοτικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Είναι επί σειρά ετών μέλος του Μ. Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕΕΕ) και Ειδικός Γραμματέας αυτής από το 2002. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της "Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε." και Τεχνικός Σύμβουλος θεμάτων Logistics και Μεταφορών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει συμμετάσχει, ως βασικός επιστημονικός ερευνητής, σε σειρά από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά προγράμματα.