Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Τάχος Αναστάσιος Ι..