Σπιτιέρης Στυλιανός: διάβασε τη βιογραφία

O Στυλιανός Σπιτέρης, Quality Systems Manager, SAQ, EOQ, Ph.D. Business Psychology, συνεργάστηκε ως καθηγητής σε προγράμματα της AMACON ΔΗΜΗΤΡΙΑ Κολλέγιο Αθηνών και ως κύριος εξεταστής σε υποτροφίες της Unesco(Ευγενίδειο Ίδρυμα) καθώς και σε διάφορες επιχειρήσεις. Είναι συνιδρυτής μετά του Σπυρίδωνος Σπιτιέρη του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Συστήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Life Sources Management.