Σούπιος Μιχαήλ Α.: διάβασε τη βιογραφία

Σούπιος Μιχαήλ Α.
Ο Μιχαήλ Σούπιος είναι καθηγητής στο C.W. Post Campus του Long Island University, όπου διδάσκει εδώ και περίπου 30 χρόνια. Πολυβραβευμένος εκπαιδευτικός, είναι κάτοχος οκτώ μεταπτυχιακών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων διδακτορικών. Οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία, την ιστορία, τις κλασικές σπουδές, την πολιτική επιστήμη, και τη θρησκεία.

διάλεξε φίλτρα

δείξε μου μόνο

Έτος Έκδοσης

Τιμή (€)

Από: έως: