Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Σκουρής Βασίλειος.