Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Σκλαβενίτης Κωνσταντίνος.