Σαρρής Νίκος Γ.: διάβασε τη βιογραφία

Ο Νίκος Σαρρής είναι: -Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. -Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. -Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. -Κάτοχος Master στις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Lancaster. -Δικηγόρος Αθηνών. -Καθηγητής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.