Σίδερης Κώστας: διάβασε τη βιογραφία

Σίδερης Κώστας
Ο Κώστας Σίδερης είναι οικονομολόγος επιχειρήσεων με εμπειρία 35 ετών. Μετά τις σπουδές του εργάστηκε σε διεθνή γραφεία ορκωτών ελεγκτών και αργότερα ανέλαβε διευθυντικές θέσεις (Financial Controller, Οικονομικός Δ/ντής, κλπ.) σε αρκετές ελληνικές και διεθνείς εταιρείες διαφόρων κλάδων.