Προκοπιάδου Γεωργία: διάβασε τη βιογραφία

Η Γεωργία Προκοπιάδου αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα) το 1998 και είναι υποψήφια διδάκτωρ του ιδίου Τμήματος. Η έρευνά της και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της, αφορούν στην ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων για την διαχείριση, κωδικοποίηση και περιγραφή της Κυβερνητικής πληροφορίας. Έχει εργαστεί στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Αθήνα), ως μέλος της επιστημονικής ομάδας για την ανάπτυξη του λογισμικού αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ. Έχει συμμετάσχει στην επιστημονική ομάδα του προγράμματος "Library restructuring: Technological and administrative reform in the university libraries of Albania", το οποίο υλοποιήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της δράσης Tempus Phare. Σήμερα εργάζεται ως βιβλιοθηκονόμος στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας.