Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Πιντέλογλου Γρηγόρης.