Παπασταθοπούλου Πολίνα: διάβασε τη βιογραφία

Παπασταθοπούλου Πολίνα
Η Δρ. Πoλίνα Παπασταθοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (M.B.A.), απέκτησε διδακτορικό στο Μάρκετινγκ (Ph.D.) από το ίδιο πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή, προϊοντικής πολιτικής και συμπράξεων μεταξύ κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Σε συνεργασία με συναδέλφους της, έχει συγγράψει 3 βιβλία στα ελληνικά και 1 βιβλίο στα αγγλικά (Sage Publications-London). Παράλληλα, εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Journal of Product Innovation Management, Industrial Marketing Management, European Journal of Marketing, καθώς και στα πρακτικά των συνεδρίων της European Marketing Academy (E.M.A.C.), της American Marketing Association (Α.Μ.Α.) και της Academy of Marketing Science (A.M.S.). Επίσης, είναι μέλος του Editorial Board των διεθνών επιστημονικών περιοδικών Industrial Marketing Management και Journal of Marketing Management. Επίσης, έχει διδάξει σε σεμινάρια για στελέχη διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ, έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση ενός σημαντικού αριθμού ερευνών αγοράς και μελετών για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) και της European Marketing Academy (E.M.AC.), στην οποία έχει εκλεγεί Εθνική Αντιπρόσωπος της Ελλάδας για τις περιόδους 2008-2010 και 2010-2012, ενώ την τριετία 2007-2010 διετέλεσε Editor του E.M.AC. Newsletter.