Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Παπαζώης Τριαντάφυλλος.