Παπαβασιλείου Νικόλαος: διάβασε τη βιογραφία

Παπαβασιλείου Νικόλαος
Ο Νικόλαος Παπαβασιλείου είναι καθηγητής μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (cum laude) στο μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία στην ανώτατη και μεταπτυχιακή εκπαίδευση του μάρκετινγκ, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα αντικείμενα της διάθεσης προϊόντων, τιμολόγησης, διοίκησης φυσικής διανομής (logistics), μάρκετινγκ λιανικού και χονδρικού εμπορίου, αγροτικού μάρκετινγκ και διαφήμισης. Διετέλεσε επίσης επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde. Εργάσθηκε ως στέλεχος μάρκετιγνκ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και υπήρξε στέλεχος του επιμελητηρίου αναπτύξεως και οικονομικής συνεργασίας με τις αραβικές χώρες, καθώς και του Υπουργείου Γεωργίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν θέματα δικτύων διανομής, logistics, μάρκετινγκ εμπορικών μονάδων, όπως επίσης μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Έχει δημοσιεύσει εκτενέστατα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, The Logistics and Transportation Review, European Journal of Marketing, Irish Marketing Review, The Quarterly Review of Marketing, Journal of Euromarketing, Distribution, Marktforschung und Management, Jahrbuch der Absatz und Verbauchsforschung, Werbeforschung und Praxis, Der Markt, Distribution, Zeischrift fuer Logistik και Die Unternehmung. Το έργο του έχει τύχει πολλών αναφορών στο έργο καταξιωμένων επιστημόνων του μάρκετινγκ, όπως είναι οι Kotler, Ross, Jobber, McAuley, Zentes και Laroche, καθώς επίσης σε άρθρα περιοδικών, στα οποία περιλαμβάνονται τα Decision Sciences, Journal of Marketing, International Journal of Production Economics, Journal of International Marketing, Journal of the Market Research Society, International Journal of Operations and Production Management, Journal of International Business Studies, International Marketing Review, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, International Journal of the Economics of Business και Marketing - Zeitschrift fuer Forschung und Praxis. Επίσης έχει δημοσιεύσει δύο επιστημονικά συγγράμματα και εκπονήσει αρκετές ερευνητικές μονογραφίες. Είναι στο Editorial Review Board του Journal of Euromarketing, area editor του International Journal of Research in Marketing, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μάρκετινγκ της Γερμανίας, μέλος της διοικούσης επιτροπής της Εuropean Marketing Academy, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, και σύμβουλος καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.