Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Παπαβασιλείου Ναταλία.