Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Παλαιοκώστας Βασίλης.