Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Πάντα - Καπετάνιου Μαρία.