Οικονόμου Γεώργιος Σ.: διάβασε τη βιογραφία

Ο Γεώργιος Σ. Οικονόμου είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.