Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ξηροτύρη - Κουφίδου Στυλιανή.