Μπαλατσούκας Νικόλαος: διάβασε τη βιογραφία

Ο Νίκος Μπαλατσούκας είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καθηγητής Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το έτος 2000. Ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ καθώς και στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε αντικείμενα σχετικά με πληροφορική και προγραμματισμό. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα σχετικά με πληροφορική και προγραμματισμό καθώς και προγραμματισμό, κυρίως σε διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές βάσεων δεδομένων. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου - (Html.Gr)

διάλεξε φίλτρα

δείξε μου μόνο

Τιμή (€)

Από: έως:

-10%web
καταστήματα: 1666€
κερδίζεις: 166€
1500€
κατόπιν παραγγελίας
-10%web
καταστήματα: 1778€
κερδίζεις: 178€
1600€
κατόπιν παραγγελίας
-10%web
καταστήματα: 2014€
κερδίζεις: 201€
1813€
κατόπιν παραγγελίας