Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Μπένος Βασίλειος Κ..