Μπέης Ιωάννης: διάβασε τη βιογραφία

Ο κ. Ι. Μπέης, σπούδασε και αποφοίτησε με άριστα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο "L. BOCCONI" ΤΟΥ Μιλάνου, του οποίου είναι και Διδάκτωρ (Διατριβή με θέμα "Οικονομία των βραχυπρόθεσμων αποφάσεων των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων", 1978). Ειδικεύτηκε τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και πρακτικά στις ποσοτικές μεθόδους λήψης αποφάσεων ( τα συστήματα διοικητικής κοστολόγησης της βιομηχανικής παραγωγής, κατασκευών και της εμπορίας), στις μεθόδους χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου των βιομηχανικών και εμπορικών Επιχειρήσεων , και στον στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του δυναμικού ανταγωνισμού και για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό της ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται τόσο επιστημονικά όσο και επαγγελματικά με οικονομικές εφαρμογές στον χώρο του σχεδιασμού και του ελέγχου της Παραγωγής και των Πωλήσεων και στα MIS. Ξένες γλώσσες : Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά. Είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων και εκλεγμένο μέλος της Δ.Ε. του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης. Είναι Επιστημονικός Σύμβουλος της ΕΕΔΕ με αρμοδιότητα την Δέσμη Οικονομικού MANAGEMENT (θέματα PLANNING, BUDGETING, CONTROL- LING και REPORTING) και στα ειδικά, για ανώτερα Στελέχη, σεμινάρια του Ταμειακού Προγραμματισμού, της Διοικητικής Λογιστικής και της διαχείρισης Kυκλοφορούντων Κεφαλαίων .Επίσης είναι Συντονιστής του Diploma ίη Financial Sales Management του οποίου έχει επεξεργαστεί το υλικό. 'Εχει δημοσιεύσει πολλές εκατοντάδες μελέτες και άρθρα σε συναφή θέματα κυρίως στον "Μάνατζερ" και στην Ναυτεμπορική, αλλά και στο Δελτίο ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, στο Δελτίο ΕΒΕ Αθηνών, στο Δελτίο Διοικήσεως Επιχειρήσεων, στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στην ΕΞΠΡΕΣ, όπως και σε πολλά κλαδικά περιοδικά. Επί σειρά ετών διετέλεσε Σύμβουλος Διοικήσεως στην ΕΤΒΑ Α.Ε. και Δ/νων Σύμβουλος στην ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. Για μακρά διαστήματα έχει συνεργασθεί με μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Ομίλους, ενώ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες εξειδικευμένα σεμιναριακά προγράμματα υψηλού επιπέδου, τόσο δια- όσο και ενδο-επιχειρησιακά. Σήμερα εργάζεται ως Σύμβουλος Διοικήσεως Επιχειρήσεων σε θέματα Διοίκησης, Οργάνωσης των Υπηρεσιών Διοικητικής Κοστολόγησης και Διεύθυνσης Προγραμμάτων Ανάπτυξης όπως και σε θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού και Ελέγχου της εμπορικής δραστηριότητας και Οικονομικού μάνατζμεντ με επίκεντρο την τοποθέτηση και παρακολούθηση των στόχων των Πωλήσεων και της κερδοφορίας τους.