Μιχιώτης Αθανάσιος Ν.: διάβασε τη βιογραφία

Ο Αθανάσιος Ν. Μιχιώτης είναι επίκουρος καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΜΒΑ)" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει βασικές σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού (κατεύθυνση Μηχανικού Παραγωγής) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Ε.Μ.Π., στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο Ο.Π.Α. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα ξένα περιοδικά. Είναι συγγραφέας βιβλίων για το Ε.Α.Π. και πανεπιστημιακών εγχειριδίων για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία τόσο από τον Ιδιωτικό όσο και από τον Δημόσιο Τομέα.