Μαύρος Δημήτρης Α.: διάβασε τη βιογραφία

Ο Δημήτρης Μαύρος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΜRB Hellas A.Ε. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πατρών (πτυχίο Φυσικής) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο Ηλεκτρονικής και μεταπτυχιακός τίτλος σε Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου με εξειδίκευση σε θέματα Στατιστικής. Από το 1986 έως σήμερα εργάζεται στην ΜRB Hellas Α.Ε. Το 1995 πήρε τη θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και από το 2001 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στη διάρκεια της συνεργασίας του με την ΜRB Hellas έχει χειριστεί τους λογαριασμούς μεγάλων Ελλήνων και πολυεθνικών πελατών, ΜΜΕ και οργανισμών του δημοσίου. Χρημάτισε πρόεδρος του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) κατά το διάστημα 1997-2006, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (ΕΣΚ) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής επιχειρηματικής μονάδας Intelligence του PRC Croup - The Management House. Έχει συμμετάσχει ως επίσημος εισηγητής σε συνέδρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), της ΕΔΕΕ, της Λέσχης Επιχειρηματικότητας του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και άλλων επίσημων φορέων της χώρας.

-20%web
καταστήματα: 5579€
κερδίζεις: 1116€
4463€
κατόπιν παραγγελίας