Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Μαυρίδης Δημήτριος Γ..