Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Μαδιανού Δήμητρα.