Μέκος Κωνσταντίνος Ζ.: διάβασε τη βιογραφία

Ο Κωνσταντίνος Ζ. Μέκος, γεννημένος στην Κομοτηνή το 1968, έλαβε το 1994 δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποφοίτησε το 1999 από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ το 2002 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάζεται ως Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).