Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Μάρας Αθανάσιος Γ..