Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Λούβης Ηλίας.