Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Λουλούδης Θεόδωρος.