Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Λιώσσης Ιωάννης.