Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Κωτσίκης Βαγγέλης.