Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Κυριακίδου Ολίβια.