Κυριακίδης Κωνσταντίνος Χ.: διάβασε τη βιογραφία

Κυριακίδης Κωνσταντίνος Χ.
Ο Κωνσταντίνος Χ. Κυριακίδης γεννήθηκε το 1936 στην Κοινότητα Δωρικό κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Οι σπουδές του της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι: -Διδακτορικό του Bergakademie Freiberg Γερμανίας. -Δίπλωμα (Diplom der Hochschule fuer Oekonomie Berlin) στην ανάπτυξη μαθηματικών ομοιωμάτων για την αυτοματοποίηση της Διοίκησης της επιχείρησης παραγωγής τυποποιημένων και μη τυποποιημένων προφίλ από χάλυβα. -Πτυχίο Πανεπιστημίου Κυβερνητικής (Cybernetic) του Πανεπιστημίου Οικονομίας Βερολίνου. -Πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής (ΤΕΙ) στη λεπτομηχανική (Fachscule f. Feinwerktechnik Glashuette). -Πτυχίο οικονομίας ανωτέρας σχολής (Fachschule fuer Oekonomie Plauen). -Πτυχίο Μέσης Τεχνικοεπαγγελματικής Σχολής (Elektrowaerme Soernewitz) Γερμανίας.