Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Κούτσης Διονύσης.