Καρατζάς Κωνσταντίνος Β.: διάβασε τη βιογραφία

Καρατζάς Κωνσταντίνος Β.
Ο οικονομολόγος Κωνσταντίνος Β. Καρατζάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945. Αποφοίτησε από το 8ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών) και στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (MSc in Economics). Από το 1974 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΕΒΑ), στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών), στην Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος, στην Ελληνική Εταιρία Βιομηχανικών και Μεταλλευτικών Ε­πενδύσεων (ΕΛΕΒΜΕ), καθώς και σε διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (Hill Samuel, Charterhouse, HSBC). Επίσης χρημάτισε οικονομικός σύμβουλος σε εταιρίες και, από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι τον Μάιο του 2008, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aspis Bank. Διετέλεσε γραμματέας-συντονιστής και εισηγητής της Επιτροπής Μελέτης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος (1978-1980), που έγινε γνωστή ως Ε­πιτροπή Χαρισσόπουλου, μέ­λος της Ε­πιτροπής Ειδικών για Τράπεζες του ΟΟΣΑ (1980-1982) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, άρθρα και με­λέτες για τραπεζικά, xρη­μα­το­δο­τι­κά και νομισματικά θέματα και έχει λάβει μέρος σε διακρατικές (ΕΟΚ, ΟΟΣΑ κλπ.) διαπραγματεύσεις. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.