Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Καμπρέρα Αλίξ, Μοντανιέ Βινιέ.