Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Κίτσιος Κώστας.