Δεν βρέθηκαν βιογραφία και βιβλία για τον συγγραφέα Ιωαννίδου Νίνα.